Författararkiv: Redaktion

Google Ads ger många fördelar

De flesta företag idag vet vikten av att synas online. Även de mest motsträviga företagen har – som en följd av minskad omsättning – insett att man gör bäst i att skaffa sig en digital närvaro. Genom detta så får man helt nya verktyg att skaffa sig nya kunder och där kunderna i fråga dessutom redan från start är intresserade av den tjänst och produkt man säljer.

Alla använder Google idag. Oavsett vad vi söker efter så är svaret bara en klick bort. Nya joggingskor, information om en plats, kontakt med en snickare: allt detta kan sökas efter på Google och detta innebär att man som företag kan skaffa sig nya kunder genom att synas i sökmotorn. Traditionell reklam – annonsering i tidningar, reklamfilmer på tv eller exempelvis jinglar i radio – ger inte lika mycket valuta för pengarna och innebär en större risk för ett företag.

Genom att istället lägga pengar på digital marknadsföring så kan man skapa kampanjer som riktar in sig på rätt målgrupp, på rätt geografiskt område, på helt rätt sökord och därigenom också få besökare till hemsidan som aktivt sökt efter den produkt eller tjänst man erbjuder. Detta kan primärt ske på två olika sätt: genom traditionell SEO eller via Google Ads. Här ska vi gå igenom lite kring det senare alternativet.

Google Ads – en flexibel, prisvärd lösning

Vid en sökning på Google så presenteras olika hemsidor i en lista och där du dessutom kan scrolla dig vidare bland rankade sidor. Att hamna på förstasidan är målet då det är där de flesta kunderna väljer att gå vidare från. Sida två innebär färre klick, sida tre ännu lite färre – och så vidare. Att ligga på toppen – de tre första placeringarna – av den första sidan är det som bör vara målet för ett företag och detta är något som man når genom att anlita en partner inom SEO.

En SEO-byrå har verktygen och kunskapen för att göra det jobb som krävs för att få en hemsida att bli relevant för de algoritmer Google använder sig av och där man som företag kan börja skörda och njuta av frukterna av arbetet efter en tid. Fördelen med detta är att en hemsida som rankar högt – och ligger på förstasidan – drar till sig 70% av alla de klick som sker av privatpersoner. Nackdelen är att det tar tid. Att jobba upp en sida till Googles förstasida är en tidskrävande process som – beroende på konkurrensen – kan kosta mycket pengar rent initialt. Att välja rätt SEO-byrå blir därför extremt viktigt.

Ett alternativ till detta är att använda sig av Google Ads. Google Ads innebär att ett företag och en hemsida hamnar överst på förstasidan – men då bland annonserna snarare än i den organiska listan. Nackdelen med detta är att dessa, rent statistiskt, bara lockar till dig 30% av klicken. Det handlar emellertid – återigen, beroende på vilket sökord och bransch – om ganska många klick också.

För att ge lite perspektiv kring Google så kan vi säga att att det sker ungefär 40.000 sökningar i den sökmotorn – varje sekund. Baserat på detta så är 30 % ändå att anse som ganska mycket, eller hur?

De stora fördelarna med Google Ads

I många fall väger fördelarna med Google Ads upp nackdelarna. En stor fördel med denna tjänst är att man som företag – oavsett hur pass länge man funnits – alltså kan hamna överst på Google och konkurrera på allvar. En annan fördel är att kostnaden fördelas per klick. Du som företagare betalar för varje klick som leder en besökare till din hemsida. En undermåligt utformad kampanj på Google Ads innebär således inte någon ekonomisk ruin. Inga klick – ingen kostnad.

Dessutom så finns inga krav på någon minimum investering för Google Ads. Oavsett vilken budget man har för marknadsföring så kan man konkurrera.

Den stora fördelen i övrigt är att Google Ads ger tydliga värden för mätning. All typ av marknadsföring online är mätbar. Det är den stora skillnaden mot traditionell marknadsföring. Men, med Google Ads så får man mätbarhet i egentligen alla led. Man kan mäta egentligen allt: vilka sökord fungerar, vilka fungerar inte. hur stor är trafiken och när – och varifrån – drivs den som hårdast? Allt detta – i kombination med tjänstens överlägsna flexibilitet – gör Google Ads till ett kraftfullt vapen att bygga vidare på.

Kombinera Google Ads med SEO

Med detta menar vi att man som företag kan dra lärdomar av Google Ads och se vad som fungerar – och vad som inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt. Dessa läropengar kan sedan användas i ett framtida SEO-arbete med hemsidan där man fokuserar på de sökord som visat sig fungera.

Att kombinera ett gediget- mer långsiktigt – arbete med SEO tillsammans med Google Ads, genom en kickstart och genom uppföljande kampanjer, har visat sig vara ytterst gångbart och det är något som företag idag verkligen kan dra nytta av. Rådet är att kontakta en partner som både skräddarsyr en kampanj på Google Ads och som sedan även sköter arbetet med SEO. Det gör skillnad.

Köp personliga skyltar i Stockholm

Det finns hos många ett uttalat mål att vara unika och skilja sig från mängden och detta gäller framförallt i en större stad som Stockholm där det är lätt att bli lite strömlinjeformad. Inte minst så gäller denna jakt på det unika sina hem och tydligast syns detta genom val av inredning. Det finns numera ett stort intresse kring inredning och det finns således också alla möjligheter i världen att hitta sin egen stil och sin det unika vi berörde ovan; något som sträcker sig från skyltar på dörren vidare till en industriell design i köket och vidare till badrummet som påminner mer om ett slags spa. Roligt, helt klart och något som vi definitivt uppmuntrar då det skapar en mer spännande och dynamisk stad.

Vi nämnde ovan skyltar att hänga på ytterdörren och många ställer sig frågan kring dels hur man hittar sådana och dels också kring hur man gör dessa. Relevanta frågor med två enkla svar: man köper dessa skyltar hos speciella återförsäljare i Stockholm och hur de tillverkas – material och stil – är något som man bestämmer på egen hand. Du kan alltså beställa skyltar med personlighet och där exempelvis hela din familjs namn står skrivet eller där du uppmanar om att ni inte vill ha reklam i er brevlåda. Ett lätt sätt att visa dels vilka man är och dels också underlätta brevbärarens jobb.

Köp skyltar tillsammans

Innan vi lämnar ämnet om skyltar så ska vi tipsa om ytterligare en detalj som gäller villområden i Stockholm – investera tillsammans. Det vill säga, har ni många barn i området och vill att dessa ska kunna leka på ett säkert sätt – investera i skyltar där ni varskor bilister om att barn finns i området.

Vidare så kanske ni har en gemensam odling i kvarteret och kan då beställa – snygga – skyltar om vad som finns odlat. Kort sagt; en skylt för persilja, en för morötter, en för basilika och en fjärde skylt som skriver var gräslöken finns. Ett enkelt sätt att få en snyggare och mer informativ odling och något som fler borde prova; gärna med skyltar av trä som smälter i på ett bättre sätt i ett sådant sammanhang.

Vill man gemensamt skapa sig ett unikt kvarter så är skräddarsydda och specialtillverkade skyltar definitivt ingen dum idé.

Vad skiljer en bra föreläsare från en dålig?

Huruvida en föreläsare är bra eller dålig ligger naturligtvis lite i betraktarens öga och den föreläsare som är bra för en person kan vara direkt usel för en annan. Så är det ju bara och detta gäller ju egentligen allting och är inte specifikt just för föreläsare. Det man generellt kan säga gällande föreläsare är att en bra sådan – oavsett ämne – har en förmåga att engagera och rycka med sina åhörare i sin berättelse.

Detta kan vara en medfödd egenskap men för de allra flesta skickliga föreläsare så är det träning – som det så vackert heter – gett färdighet. En dålig föreläsare kan alltså ha en bra berättelse men inte lyckas få fram denna på ett bra sätt och kan då efter några år av träning lyckas med detta på ett helt annat sätt. Det krävs nämligen mod att vara en föreläsare – att ställa sin inför 100 personer eller fler och berätta något om sig själv är verkligen ingenting som alla klarar av att göra.

Men, i och med att vanan börjar komma så utvecklas ständigt en föreläsare och lär sig av sina misstag, kan slipa på vissa saker och står sedan – förhoppningsvis – där på scenen utan några som helst skrupler. Man ska alltså inte döma en föreläsare direkt utan ge denne lite tid att utvecklas – det är ju detsamma som med ett rockband eller en stå-upp-komiker också. Med tid kommer också erfarenhet och detta är alltså som även en föreläsare måste få för att prestera så bra som möjligt.

Hur arbetar en föreläsare?

Hur en föreläsare arbetar beror lite på vad man menar med arbetet i fråga. Själva yrket handlar ju om att man åker omkring och håller föredrag om ett speciellt ämne eller någon händelse som påverkat sitt eget liv och som kan komma att påverka de som lyssnar. Detta kan ju ske över hela landet och en föreläsare kan alltså bo i Malmö och bli anlitad för en föreläsning i Luleå. En skicklig föreläsare reser alltså väldigt mycket och många har också detta som en heltidsysselsättning då man faktiskt kan tjäna mycket pengar på det.

Andra föreläsare ser det mer som en hobby och föreläser ideellt på exempelvis skolor för att både inspirera och få ungdomar att förstå farorna med exempelvis droger elelr annat som personen i fråga har erfarenhet. Dessa föreläsare tjänar alltså inga pengar att tala om utan brukar, som sagt, bara föreläsa i förebyggande syfte och där brukar betalningen ske i form av resa, logi och mat.

Dessa föreläsare kan faktiskt ibland vara nog så bra som de som har sitt föreläsande som yrke – det hela handlar ju trots allt om att få människor att lyssna och tänka efter och visst kan det ibland vara bättre att höra om faror med droger än om hur någon skaffade sin första miljon? Det här beror ju naturligtvis på situationen också – ett företag som jobbar med säljverksamhet borde nog alltså här kanske sikta på att anlita det sistnämnda alternativet.

Arbetet från ett tryckeri syns överallt

Det finns många som är omedvetna om vad ett tryckeri i egentligen gör och den frågan kan man egentligen sammanfatta med hjälp av ett ord: allt. Oavsett var man går eller befinner sig så kommer man att se arbetet från ett tryckeri om man bara tänker på det. Plockar du upp en godis ur fickan så kommer omslagspappret att vara verket från ett tryckeri, ser du en filmaffisch på Kungsgatan i Stockholm så kommer denna att vara tryckt på ett tryckeri och läser du i ett magasin så kommer det och texten i det från ett tryckeri.

Kort sagt; använder man bara sina ögon så kommer arbetet också att synas. Många pekade på det faktum att ett tryckeri skulle få det svårt att överleva i och med att internet kom in i våra liv och man baserade denna profetia helt på att exempelvis tidningsbranschen skulle gå över till att enbart – nästan – finnas digitalt. Denna iakttagelse och profetia hade således sin utgångspunkt i endast ett område och som vi såg ovan så används ett tryckeri till egentligen allt. Dessutom så har alla tryckerier i dagsläget övergått och anammat de digitala verktyg som finns i dagsläget; något som gjort att deras omkostnader blir lägre och att de samtidigt kan öka i produktion.

Således – ett tryckeri i dagens läge går egentligen bättre än vad det gjorde igår och detta trots att tidningsbranschen genomgått sin stora förändring. För att parafrasera Mark Twain: ryktet om döden för ett tryckeri var betydligt överdrivet.

Hur använder privatpersoner ett tryckeri?

De exemplen vi nämnde ovan rörde främst företag och deras användning av ett tryckeri; men om vi ser till hur vanliga privatpersoner gör det så ser det lite annorlunda ut. En vanlig privatperson kommer inte i kontakt- och använder det på samma sätt. Här gäller nämligen främst att man trycker upp visitkort, att man låter trycka en t-shirt eller att man exempelvis låter trycka fina inbjuningskort för ett dop eller ett bröllop.

Som man ser av detta så finns det således nytta för en person att bo i en stad där ett tryckeri finns, man behöver det inte på en daglig basis – men då man väl behöver en produkt eller en tjänst så blir det hela mycket enklare och – framförallt – mycket snyggare. Man har således en fördel av att bo i Stockholm än i en mindre stad om man som privatperson någon gång behöver trycka upp en inbjudan. En fördel som dessutom blir ännu lite större om man ser till priset.

Billiga tryck i Stockholm

Stockholm har – som vi sa – fler tryckerier än andra städer och detta gör att man som kund och privatperson kan få ett väldigt humant pris för det man behöver ha tryckt. Det man däremot kan göra även i mindre städer är att man kontaktar ett tryckeri i Stockholm och får sin produkt levererad till sitt hem.

En kostnad för frakt tillkommer naturligtvis för detta – men denna är rent försumlig sett till resultat. En professionellt tryckt bröllopsinbjudan är – helt enkelt – mycket snyggare än en som är gjord på egen hand med hjälp av sin dator och en skrivare.