Kategoriarkiv: Säkerhet

Kameraövervakning för tryggare lokaler i Stockholm

En så liten grej som en välplacerad kameraövervakning kan rädda era lokaler i Stockholm från inbrott, stöld och individer som kommit för att förstöra.

Det kan göra så mycket med en liten skylt om att ni har kameraövervakning i era lokaler. Många tjuvar och sådana som kommit för att förstöra backar gärna när de upptäcker att ni har kameraövervakning. Det är faktiskt så att det är väldigt lätt att identifiera en tjuv när ni har installerat en kamera. Många domar blir också fällande tack vare övervakningsbilderna.

Det finns så många anledningar till att välja att jobba tillsammans med en expert när det är dags att sätta upp kameraövervakning. Det gör allting lättare, eftersom denne vet precis var kameran ska sitta för att täcka ett så stort område som möjligt. Ni kan få hjälp med lättare installationer, eller få en helhetslösning för alla era lokaler.

Kameraövervakning som spelar in

Det finns många olika typer av kameraövervakning. Till exempel finns det kameror som endast sätter igång när de indikerar rörelse. Andra kameror kan spela in under precis de stunder på dygnet som ni vill och sedan lagra filmen. Oavsett vilken typ av kameraövervakning det är ni är ute efter till era lokaler i Stockholm så kan ni vara säkra på att er leverantör kan hjälpa er.

Det är viktigt att övervakningen är helt anpassad efter era lokaler och behov, så att ni inte gör av med mer pengar än vad ni behöver, men heller inte skapar blinda fläckar och riskerar inbrott eller vandalism.

Stora fördelar med kameraövervakning

Det finns två läger då det handlar om kameraövervakning och det är också tydligt att ämnet skapar viss irritation och frustration. Å ena sidan så pekar man på att en kamera kan komma att inkräkta på den personliga integriteten och den egna rätten till frihet.

Å andra sidan så finns det också de som löper risk för att utsättas för brott och där kameraövervakning dels kan fungera preventivt – och dels också bidra till att gärningsmän kan identifieras snabbare i händelse av att ett brott de facto äger rum.

Fler och fler har under de senare åren kommit att byta läger i frågan. I våra större städer syns en högre brottslighet där exempelvis skjutningar och narkotikahandel sker öppet. Man är som privatperson beredd att offra lite av den egna friheten för att bidra till att minska brottsligheten. Därför är också kameraövervakning mer accepterat idag.

Kameraövervakning ger ökad effektivitet

Det handlar även om mer än att bara förhindra brott. Kameraövervakning för företag i Stockholm innebär att man dels kan säkra upp området och egna lokalerna och göra att exempelvis inbrott och skadegörelse kan förhindras, men dels så handlar det även om att kamerorna integreras i den egna verksamhet. Detta kan konkret innebära att man använder kameror för att öppna vissa dörrar och grindar samt att kameraövervakning också kan kopplas mot en central.

Det senare är en perfekt lösning vid exempelvis ensamjobb: du är ensam i lokalerna – med du har alltid någon med dig som kan larma om någonting oförutsett skulle ske. Genom att använda sig av kameror kan företag både skapa tryggare arbetsplatser – och en mer effektiv arbetsgång.

Tydliga lagar och regler att följa

Viktigt är emellertid att förstå att det finns tydliga regler kring kameraövervakning för företag i Stockholm. Syftet är inte att du som arbetsgivare ska använda kamerorna för att kontrollera din personal och se över hur de arbetar. Det handlar om lagar och regler som rör allt från hur kamerorna placeras vidare till hur materialet får användas.

Är du intresserad av kameraövervakning så är rådet att du anlitar en expert på området som kan hjälpa dig att sätta igång med installationen och med att implementera systemen i din verksamhet – på ett sätt som följer lagar och regler.