Arbetet från ett tryckeri syns överallt

Det finns många som är omedvetna om vad ett tryckeri i egentligen gör och den frågan kan man egentligen sammanfatta med hjälp av ett ord: allt. Oavsett var man går eller befinner sig så kommer man att se arbetet från ett tryckeri om man bara tänker på det. Plockar du upp en godis ur fickan så kommer omslagspappret att vara verket från ett tryckeri, ser du en filmaffisch på Kungsgatan i Stockholm så kommer denna att vara tryckt på ett tryckeri och läser du i ett magasin så kommer det och texten i det från ett tryckeri.

Kort sagt; använder man bara sina ögon så kommer arbetet också att synas. Många pekade på det faktum att ett tryckeri skulle få det svårt att överleva i och med att internet kom in i våra liv och man baserade denna profetia helt på att exempelvis tidningsbranschen skulle gå över till att enbart – nästan – finnas digitalt. Denna iakttagelse och profetia hade således sin utgångspunkt i endast ett område och som vi såg ovan så används ett tryckeri till egentligen allt. Dessutom så har alla tryckerier i dagsläget övergått och anammat de digitala verktyg som finns i dagsläget; något som gjort att deras omkostnader blir lägre och att de samtidigt kan öka i produktion.

Således – ett tryckeri i dagens läge går egentligen bättre än vad det gjorde igår och detta trots att tidningsbranschen genomgått sin stora förändring. För att parafrasera Mark Twain: ryktet om döden för ett tryckeri var betydligt överdrivet.

Hur använder privatpersoner ett tryckeri?

De exemplen vi nämnde ovan rörde främst företag och deras användning av ett tryckeri; men om vi ser till hur vanliga privatpersoner gör det så ser det lite annorlunda ut. En vanlig privatperson kommer inte i kontakt- och använder det på samma sätt. Här gäller nämligen främst att man trycker upp visitkort, att man låter trycka en t-shirt eller att man exempelvis låter trycka fina inbjuningskort för ett dop eller ett bröllop.

Som man ser av detta så finns det således nytta för en person att bo i en stad där ett tryckeri finns, man behöver det inte på en daglig basis – men då man väl behöver en produkt eller en tjänst så blir det hela mycket enklare och – framförallt – mycket snyggare. Man har således en fördel av att bo i Stockholm än i en mindre stad om man som privatperson någon gång behöver trycka upp en inbjudan. En fördel som dessutom blir ännu lite större om man ser till priset.

Billiga tryck i Stockholm

Stockholm har – som vi sa – fler tryckerier än andra städer och detta gör att man som kund och privatperson kan få ett väldigt humant pris för det man behöver ha tryckt. Det man däremot kan göra även i mindre städer är att man kontaktar ett tryckeri i Stockholm och får sin produkt levererad till sitt hem.

En kostnad för frakt tillkommer naturligtvis för detta – men denna är rent försumlig sett till resultat. En professionellt tryckt bröllopsinbjudan är – helt enkelt – mycket snyggare än en som är gjord på egen hand med hjälp av sin dator och en skrivare.